HBL Worldwide

Announcements

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti

m heyetinin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi Heyetin Yıllık Faaliyet Raporu ile kamuoyuna duyurulurHakem heyeti gerçek kişi müşteriler ile Birlik üyesi bankalar arasındaki her türlü anlaşmazlıkları adil tarafsız ve açık bir şekilde incelemek ve dostane bir çözüm bulmak için oluşturulmuş bağımsız bir heyettir

Hakem heyetine kimler başvurabilir

Hakem heyetinin faaliyetleri sadece gerçek kişi banka müşterilerine yönelik ticari faaliyetler ile ilgili olmayan her türlü bireysel bankacılık işlemlerini kapsadığından hakem heyetine sadece gerçek kişiler başvurabilir

Hakem heyeti neleri inceler

Hakem heyeti bankalar tarafından gerçek kişilere bireylere) bankacılık hizmetleri yani özel cari ve mevduat hesapları krediler çekler kartlar vb) sağlanmasıyla ilgili şikayet veya anlaşmazlıkları inceler